powrót

Rejestracja

Prosimy o wypełnienie ankiety, która jest całkowicie anonimowa i służyć będzie tylko celom statystycznym.

Płeć
Wiek
Wykształcenie:
Status zawodowy:

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się