powrót

Informacja o projekcie i bazie

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku

jest realizatorem projektu

„Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI – projekty innowacyjne

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

 

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalifikacji i umiejętności mężczyzn i kobiet do 24 roku życia pozostających bez zatrudnienia poprzez wypracowanie Modelu identyfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki oraz Modelu budowy instrumentu wspierającego zainteresowanie tymi zawodami.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2012 r. – 20.04.2015 r.

 

www.zielonypotencjal.pl

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock