powrót

2017-11-03 11:54:08 Mazowsze ma swoją uchwałę antysmogową

Mazowsze ma swoją uchwałę antysmogową

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. To kolejne województwo po małopolskim, śląskim, łódzkim i opolskim, które przyjęło własne przepisy mające na celu walkę za złym stanem powietrza.

Podjęta dzisiaj uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań tzw. ekoprojektu. Jak zastrzega Sejmik Województwa Mazowieckiego, są to jednolite normy dla całej Unii Europejskiej, zawierające minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz innych instalacji grzewczych.

Ogólnopolskie normy w zakresie użytkowania pieców zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazujące wprowadzania do sprzedaży urządzeń niższych klas.

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z jej postanowieniami od dnia wejścia w życie uchwały, wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu.

Ponadto od 1 lipca 2018 r. nie będzie można spalać w woj. mazowieckim mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna).

Zgodnie z założeniami uchwały, użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu.

Ponadto użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 muszą wymienić je do końca 2027 r. na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu, użytkownicy kotłów klasy 5 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności, a posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Naruszający przepisy antosmogowe będą musieli liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł. 

Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być np. instrukcja użytkowania lub dokumentacja techniczna. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa.

Aby potwierdzić jego jakość, użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien – na żądanie klienta – przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

Sejmik Województwa Mazowieckiego podkreśla, że mieszkańcy Mazowsza będą mogli liczyć w zakresie wymiany starych urządzeń grzewczych na wsparcie finansowe m.in. ze środków unijnych. Tylko w ramach RPO WM 2014–2020 na działania związane z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza, a także rozwój mobilności miejskiej zaplanowano około 111 mln euro. W poprzedniej perspektywie RPO dla Mazowsza zrealizowano 66 projektów o wartości 325,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 164,6 mln zł. Sfinansowano termomodernizacje kilkudziesięciu budynków publicznych, a także inwestycje m.in. w instalacje solarne i pompy ciepła.

Kolejnym źródłem wsparcia na działania mające ograniczyć niską emisję w woj. mazowieckim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2007–2016 na zadania poprawiające jakość powietrza WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył ponad 385 mln zł, dofinansowując tymi środkami blisko 3 tys. zadań, w tym zakładających montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.

red. gramwzielone.pl

źródło: http://gramwzielone.pl/walka-ze-smogiem/28650/mazowsze-ma-swoja-uchwale-antysmogowa

 

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock