powrót

2017-08-01 06:25:15 Energa zapewnia o rozwiązaniu problemu fakturowania klientów

Energa zapewnia o rozwiązaniu problemu fakturowania klientów

Energa informuje, że dzięki „odważnym decyzjom gdańskiego koncernu” udało jej się rozwiązać problem z fakturowaniem, który dotyczył około 80 tys. z 2,9 mln klientów spółki.

W 2015 roku Energa wprowadziła nowy system obsługi klientów. Ze względu na brak porozumienia, a potem spór sądowy z realizującym zamówienie dostawcą oprogramowanie zostało przejęte przez informatyków spółki przedwcześnie. System był nieukończony i niestabilny. Skutkiem nieprawidłowości był problem długotrwałego braku faktur, który dotknął części odbiorców energii.

Energa informuje, że nowy zarząd spółki jeszcze w marcu rozpoczął swoje funkcjonowanie od zajęcia się tym problemem. – Dzięki serii odważnych decyzji, m.in. powołujących dedykowane tylko tej sprawie zespoły ekspertów, do końca lipca zdecydowana większość zaległych faktur, które były konsekwencją wdrożenia nowego systemu billingowego, została wystawiona i wysłana do klientów. Ustabilizowaniu do dopuszczalnych w systemach IT norm uległo też samo oprogramowanie – komentuje Energa. 

– W marcu ok. 80 tys. klientów wciąż było długotrwale niefakturowanych. Niektórzy z nich czekali przy tym na rachunki nawet od 2015 roku. Wszystko to było winą decyzji o migrowaniu danych klientów do niestabilnego systemu, przez co doszło do nieprawidłowości i problemów z fakturowaniem. Ten temat mamy już jednak za sobą. Trzeba podkreślić, że według prognoz problem ten rozwiązany miał być dopiero w I kwartale 2018 roku. Nam tymczasem udało się go rozwiązać w trzy, cztery miesiące. Dzięki temu ok. 80 tys. klientów zostało wreszcie wyfakturowanych, za wyjątkiem pojedynczych przypadków, nad którymi właśnie się pochylamy. Oprócz tego jest jeszcze ok. 2 tys. klientów z 2017 roku, którzy wypadli z systemu, ale do końca sierpnia ich przypadki również zostaną rozwiązane – mówił wczoraj Daniel Obajtek, prezes Energi.

Energa zapewnia, że klienci, którzy w ostatnich miesiącach otrzymywali skumulowane faktury na duże kwoty, będą mogli wynegocjować dłuższy termin spłaty niż standardowe 14 dni.

Stabilizacja systemu billingowego ma być pierwszym etapem w nowej polityce klienckiej firmy.

Żadna spółka energetyczna nie jest wolna od pomyłek, które dotknąć mogą jej klientów. Zamykając problem z nowym systemem obsługi, Energa zredukowała po prostu skalę nieprawidłowości z poziomu rażącej anomalii do ułamka procentu, wielkości dopuszczalnej przy wdrażaniu tak wielkich systemów. Naszą ambicją i zamiarem jest jednak, aby przeprowadzone działania nie były końcem drogi, ale początkiem kolejnego etapu. Dlatego w obrębie całej grupy wprowadzane są obecnie kolejne proklienckie rozwiązania, spójne z przyjętą strategią firmy – komentuje Jarosław Dybowski, prezes zarządu Energa Obrót.

Planowane jest przywrócenie funkcji Rzecznika Klienta Energi. Innym rozwiązaniem, realizowanym już od maja, są dyżury ekspertów w redakcjach lokalnych mediów, podczas których czytelnicy mogą bezpośrednio zgłaszać trapiące ich problemy i otrzymać wsparcie. Do końca roku ma też zostać wprowadzony specjalny program dla seniorów, oferujący ułatwiony kontakt z opieką medyczną.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Energi obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Grupa dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientom.

źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/27678/energa-zapewnia-o-rozwiazaniu-problemu-fakturowania-klientow

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock