powrót

2017-06-02 07:26:38 Ponad 55 mln zł dotacji na innowacje w energetyce

Ponad 55 mln zł dotacji na innowacje w energetyce

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniku konkursu w ramach programu IUSER, z którego dotacje zostaną przeznaczone m.in. na system zarządzania efektywnością energetyczną, inteligentne markizy fotowoltaiczne czy rozwój technologii magazynów energii. 

Program sektorowy IUSER, realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój, to kolejne działanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mające na celu wsparcie projektów o dużym potencjale innowacyjności. Tym razem unijne fundusze popłyną do sektora ICT w energetyce (ang. information and communication technologies).

Dzięki dofinansowaniu kilkanaście polskich firm ma nie tylko kontynuować prace badawcze, ale dzięki komercjalizacji ich rezultatu – skutecznie rywalizować z zagraniczną konkurencją.

Inwestujemy w przedsięwzięcia nowatorskie, których realizacja oznaczać będzie krok milowy dla rozwoju całej branży. Nowoczesna energetyka to wydajniejsze rozwiązania, mniejsze straty, sprawniejsze zarządzanie. Te cechy łączą wybrane przez nas projekty. Liczymy, że uzyskane przez wnioskodawców dofinansowanie pozwoli im kontynuować prace badawcze, ale będzie także paliwem napędzającym rozwój kolejnych – komentuje prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Konkurs obejmował zagadnienia związane m.in. ze sterowaniem energią i jej magazynowaniem, technologiami zwiększania efektywności energetycznej, bezpieczeństwem infrastruktury oraz konstrukcjami urządzeń Internetu Rzeczy.

NCBiR podaje, że o dofinansowanie w programie starały się przedsiębiorstwa i konsorcja, które złożyły w sumie 29 projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę dofinansowania 185,5 mln zł. W wyniku przeprowadzonej oceny ekspertów 11 najlepszych pomysłów otrzyma dofinansowanie na 55,12 mln zł. Wśród nagrodzonych znalazły się rozwiązania służące oszczędzaniu zużycia energii, zarządzaniu efektywnością energetyczną i rozproszonymi źródłami OZE, a także służące inspekcji linii energetycznych czy ochronie infrastruktury przesyłowej.

Lista rankingowa projektów nagrodzonych w konkursie IUSER jest dostępna pod tym linkiem.

 

źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/26838/ponad-55-mln-zl-dotacji-na-innowacje-w-energetyce

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock