powrót

2017-05-08 07:30:40 Niecały miesiąc na złożenie sprawozdania w URE

Niecały miesiąc na złożenie sprawozdania w URE

Przedsiębiorstwa planujące realizację projektów inwestycyjnych z zakresu produkcji czy przesyłu energii mają obowiązek poinformowania o tym Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Termin na złożenie sprawozdań mija z początkiem czerwca.

Art. 9t ustawy Prawo energetyczne stanowi, że przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, w tym w instalacjach odnawialnego źródła energii z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, przesyłaniem energii elektrycznej lub paliw gazowych, magazynowaniem paliw gazowych, skraplaniem gazu ziemnego lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego oraz podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych mają obowiązek przekazania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego i energii elektrycznej.

URE informuje, że powyższy obowiązek wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej.

Z kolei producenci i podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych w obszarze biopaliw mają obwiązek przekazania prezesowi URE informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania biopaliw ciekłych, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biopaliwa ciekłe, przy czym chodzi o instalacje o zdolności produkcji co najmniej 50 tys. ton/rok. Obowiązek w tym przypadku wynika z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Przekazanie przez przedsiębiorstwa odpowiednich informacji powinno nastąpić do 1 czerwca br. drogą elektroniczną oraz pocztową.

Dodatkowe informacje w zakresie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, farmach wiatrowych, geotermalnych oraz instalacjach fotowoltaicznych można uzyskać w URE pod numerem telefonu +12 357 2708.

Odpowiednie formularze znajdują się na stronie URE pod tym linkiem.

źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/26467/niecaly-miesiac-na-zlozenie-sprawozdania-w-ure

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock