powrót

2015-05-12 10:23:28 Deklaracje w sprawie śmieci

Deklaracje w sprawie śmieci
Urząd Miasta Płocka przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 15 maja 2015 r., przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Czytaj więcej: http://www.ump.plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,6796,1,1.html

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock