powrót

2015-03-09 09:42:41 Szkoła. Praca. Sukces. Targi w Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku

Szkoła. Praca. Sukces. Targi w Gimnazjum  im. C.K. Norwida w Bielsku

5 marca 2015 r. w Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku już po raz siódmy odbyły się Targi pod hasłem Szkoła. Praca. Sukces.


Celem Targów było przekazanie gimnazjalistom i ich rodzicom informacji o kierunkach kształcenia, warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i możliwościach podjęcia pracy. Ideą organizowanego przedsięwzięcia było zaprezentowanie różnego rodzaju wsparcia, związanego z budową własnej kariery zawodowej, drogi edukacyjnej oraz poszerzenia informacji potrzebnych do kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z ofertami edukacyjnymi placówek oświatowych oraz z ofertami pracy instytucji rynku pracy, jak również uzyskania informacji o zawodach, skorzystania z pomocy doradców zawodowych i pośredników pracy.


W trakcie targów Pani Małgorzata Bombalicka p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku poinformowała o metodach poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, lokalnych miejscach pracy, możliwościach zdobycia umiejętności i kwalifikacji. Na stoisku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku pracownicy świadczyli usługi doradcze, informowali o usługach urzędu pracy oraz o celach i działaniach podejmowanych przez Laboratorium zielonych zawodów, które zostało utworzone w PUP w Płocku w ramach projektu innowacyjnego „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

bielsk

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock