powrót

2015-02-26 14:02:15 Relacja ze Szkolnych Targów Edukacji i Pracy w Gąbinie

Relacja ze Szkolnych Targów Edukacji i Pracy w Gąbinie

26 lutego 2015 r. na terenie hali sportowej przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie już po raz piąty odbyły się Szkolne Targi Edukacji i Pracy.

Celem Targów było przekazanie gimnazjalistom i ich rodzicom informacji o kierunkach kształcenia, warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i możliwościach podjęcia pracy. Ideą organizowanego przedsięwzięcia było zaprezentowanie różnego rodzaju wsparcia, związanego z budową własnej kariery zawodowej, drogi edukacyjnej oraz poszerzenia informacji potrzebnych do kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego na lokalnym rynku pracy. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z ofertami edukacyjnymi placówek oświatowych oraz z ofertami pracy instytucji rynku pracy, jak również uzyskania informacji o zawodach, skorzystania z pomocy doradców zawodowych i pośredników pracy.

W trakcie targów  Pani Małgorzata Bombalicka p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Płocku poinformowała o metodach poszukiwania pracy, poruszania się po rynku pracy, lokalnych miejscach pracy, możliwościach zdobycia umiejętności i kwalifikacji. Na stoisku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku pracownicy świadczyli usługi doradcze, informowali o usługach urzędu pracy oraz o celach i działaniach podejmowanych przez Laboratorium zielonych zawodów, które zostało utworzone w PUP w Płocku w ramach projektu innowacyjnego „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

26 luty 2015

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock