powrót

2014-12-22 07:51:52 Relacja z seminarium dnia 19.12.2014r. zorganizowanego przez PUP w Płocku

Relacja z seminarium dnia 19.12.2014r. zorganizowanego przez PUP w Płocku

W dniu 19 grudnia bieżącego roku w odbyło się seminarium poświęcone produktom wypracowanym w projekcie „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy„. Projekt ma charakter innowacyjny i jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku (Liderem projektu), Miejskim Urzędem Pracy oraz firmą Doradztwo Personalne SET w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” PO KL.

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania na terenie subregionu płockiego zawodami z obszaru zielonej gospodarki, co ma przyczynić się do zwiększenia kwalifikacji i umiejętności przede wszystkim pozostającej bez zatrudnienia młodzieży. W ramach projektu wypracowano model identyfikacji nowych zawodów w obszarze zielonej gospodarki oraz model budowy instrumentu wspierającego zainteresowanie tymi zawodami.

Do udziału w seminarium, Pani Małgorzata Bombalicka p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, zaprosiła przedstawicieli samorządu terytorialnego subregionu płockiego, reprezentantów lokalnych instytucji i podmiotów zaangażowanych zarówno w kształtowanie rynku pracy, jak i rozwój zielonej gospodarki. Swymi doświadczeniami z uczestnikami seminarium podzielili się m.in. Pan Stefan Kotlewski - Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, Pani Ewa Smuk – Stratenwerth ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno” oraz Pan Lech Bartold właściciel Zakładów Spożywczych „Malwa”. Dyskusję moderował dr Paweł Jelec.

Seminarium miało charakter konsultacyjno–informacyjny co pozwoliło na scalenie mechanizmów kształtujących rynek pracy w zakresie wzrostu zainteresowania zielonymi zawodami. Realizowany projekt i jego produkty stają się więc częścią otoczenia społecznego  i instytucjonalnego subregionu płockiego.

19.12.2014r.

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock