powrót

2014-11-24 14:48:19 Relacja ze Spotkania …….

 Relacja ze Spotkania  …….

W ramach realizowanych zadań w dniu 21 listopada 2014 roku –  na terenie Zespołu Szkół Budowlanych w Płocku kadra Laboratorium Zielonych Zawodów przeprowadziła cykl spotkań informacyjno – edukacyjnych   Zielone zawody – Zawodami przyszłości”.

            Spotkania prowadzone były przez menadżera laboratorium, w obecności doradcy zawodowego szkół i nauczycieli.

             Uczniowie, którzy uczestniczyli w spotkaniach, zostali zapoznani z organizacją i zadaniami Laboratorium Zielonych Zawodów w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, zieloną gospodarką, aktualnymi trendami energetycznymi oraz zielonymi zawodami. Uczestnicy mogli także poznać elementy rynku pracy, przydatne w planowaniu dalszej osobistej kariery zawodowej

           W trakcie spotkań wykorzystane zostały prezentacje multimedialne: „Laboratorium Zielonych Zawodów w MUP w Płocku” , „Zielona gospodarka – zielone zawody” .

Uczestnicy spotkań zostali zaproszeni do odwiedzenia Laboratorium Zielonych Zawodów MUP w Płocku.

 

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock