powrót

2014-10-28 11:20:54 Relacja ze Spotkania …….

Relacja ze Spotkania  …….

W ramach realizowanych zadań w okresie 20 - 24 października 2014 roku – Ogólnopolski Tydzień Karier - na terenie Zespołu Szkół nr 5 w Płocku kadra Laboratorium Zielonych Zawodów przeprowadziła cykl spotkań informacyjno – edukacyjnych  „Zielona gospodarka - Zielone zawody”.

            Spotkania prowadzone były przez menadżera laboratorium i doradcę klienta, w obecności specjalisty ds. produktu finalnego, doradcy zawodowego szkół, wychowawców i nauczycieli.

             Uczniowie Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy i VII Liceum, którzy uczestniczyli w spotkaniach, zostali zapoznani z organizacją i zadaniami Laboratorium Zielonych Zawodów w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, zieloną gospodarką, aktualnymi trendami energetycznymi oraz zielonymi zawodami. Uczestnicy mogli także poznać elementy rynku pracy, szczegóły planowania osobistej kariery zawodowej – od poziomu wczesnej edukacji, poprzez wybór zawodu do zatrudnienia.

           W trakcie spotkań wykorzystane zostały prezentacje multimedialne: „Laboratorium Zielonych Zawodów w MUP w Płocku” , „Zielona gospodarka – zielone zawody” i „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy”.

Uczestnicy spotkań zostali zaproszeni do odwiedzenia Laboratorium Zielonych Zawodów MUP w Płocku.

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock