powrót

2014-10-28 11:06:47 Kolejne spotkanie informacyjno-edukacyjne w PUP w Płocku

Kolejne spotkanie informacyjno-edukacyjne w PUP w Płocku

27 października 2014r. w ramach usług świadczonych przez Laboratorium zielonych zawodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku odbyło się grupowe spotkanie informacyjno - edukacyjne pt. „Identyfikacja zielonych zawodów w obszarze zielonej gospodarki”. Spotkanie zostało przeprowadzone przez Menedżera Laboratorium zielonych zawodów, który zapoznał uczestników z organizacją pracy i zadaniami Laboratorium zielonych zawodów w PUP w Płocku. Zasadniczym celem spotkania było wskazanie aktualnych trendów rozwoju zielonej gospodarki oraz podkreślenie szans i perspektyw związanych z uzyskiwaniem bądź podnoszeniem kwalifikacji w zawodach i specjalnościach związanych z sektorem zielonej gospodarki. W kontekście szeregu zmian wynikających m.in. z pakietu klimatyczno-energetycznego UE, który zakłada do 2020 roku redukcję o 20% krajowej emisji tlenku węgla oraz zwiększenie do 15% energii ze źródeł odnawialnych, tzw. "green jobs" są postrzegane jako najbardziej rozwojowe sektory. Trend przekłada się natomiast bezpośrednio na potrzeby rynku pracy, w kwestii poszukiwania specjalistów, w różnorodny sposób związanych z branżą ekologiczną. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie prezentacji, wykorzystano również szereg narzędzi, które umożliwiły w jasny i obrazowy sposób przedstawić uczestnikom prezentowaną tematykę tj. plansze edukacyjno-informacyjne oraz modele do wizualizacji i prowadzenia doświadczeń. Uczestnicy spotkania zostali również zaznajomieni z dostępną literaturę książkową z zakresu tematyki zielonej energii i zielonych zawodów. Zostali również zachęceni do korzystania z interaktywnej bazy zielonych zawodów – tzw. „zielonego portalu”, który może stanowić bardzo pomocne narzędzie, nie tylko w poszukiwaniu „zielonych” miejsc pracy, ale również możliwości kształcenia czy szkolenia.

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock