powrót

2014-10-20 10:41:14 Kolejne spotkanie informacyjno - edukacyjne z uczniami

Kolejne spotkanie informacyjno - edukacyjne z uczniami

17 października 2014 r. w ramach usług świadczonych przez Laboratorium zielonych zawodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku odbyło się grupowe spotkanie informacyjno - edukacyjne z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Staroźrebach.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez Specjalistę ds. zielonych zawodów Laboratorium zielonych zawodów w PUP w Płocku, który zapoznał słuchaczy z funkcjonowaniem oraz usługami świadczonymi przez Laboratorium, przedstawił również informacje dotyczące znaczenia ekologicznych rozwiązań oraz konieczności wdrażania technologii przyjaznych środowisku, do których obligują Polskę dyrektywy unijne oraz  informacje o obszarach potencjalnego rozwoju zielonej gospodarki.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie uczniom zielonej gospodarki jako potencjalnego kierunku drogi edukacyjnej oraz ścieżki przyszłej kariery zawodowej. Spotkanie służyło bowiem, przede wszystkim, uświadomieniu uczącej się młodzieży, która stoi przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia, iż ukierunkowanie swojego rozwoju na specjalności w różnorodny sposób związane z branżą ekologiczną, niesie ze sobą wiele możliwości, szczególnie patrząc przez pryzmat wymagań współczesnego rynku pracy.

Narzędzie wspomagające stanowiła prezentacja pt.: „Zielona energia a zielone zawody”. W trakcie spotkania zaprezentowano również plansze edukacyjno-informacyjne, modele przedstawiające działanie energii odnawialnych, zestawy doświadczalne oraz dostępną literaturę książkową z zakresu tematyki zielonej energii i zielonych zawodów.

Uczestnicy zostali ponadto poinformowani o istnieniu interaktywnej bazy zielonych zawodów oraz zachęceni do zapoznania się i korzystania zarówno z  zielonego portalu, jak i usług Laboratorium.

 

W związku z organizacją przez Laboratorium zielonych zawodów w PUP w Płocku spotkań informacyjno-edukacyjnych na temat m.in. perspektyw rozwoju ekosektora pod kątem wymagań współczesnego rynku pracy, SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkie szkoły oraz placówki oświatowe z terenu powiatu płockiego do podjęcia działań mających na celu wzrost zainteresowania młodych ludzi rolą i znaczeniem ekologicznych rozwiązań oraz kontakt z kadrą Laboratorium.

Pozytywne doświadczenia wyniesione z dotychczas zorganizowanych spotkań potwierdzają, że naprawdę warto!!!

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock