powrót

2014-10-09 17:16:22 Laboratorium zielonych zawodów podczas XIX edycji Płockich Targów Pracy

Laboratorium zielonych zawodów podczas XIX edycji Płockich Targów Pracy

7 października 2014 r. w Centrum Widowiskowo-Sportowym ORLEN ARENA w Płocku odbyła się XIX edycja Płockich Targów Pracy pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Płockiego Michała Boszko oraz Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.

Organizatorami tegorocznej edycji Targów Pracy i Przedsiębiorczości są: Miejski Urząd Pracy w Płocku, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenie Academia Economica.

Targi były okazją do zapoznania się i bezpośredniego kontaktu z pracodawcami z lokalnego rynku pracy, instytucjami zajmującymi się pośrednictwem pracy oraz wspierającymi podejmowanie decyzji zawodowych związanych z poszukiwaniem zatrudnienia i planowania kariery zawodowej. Targi były też okazją dla tych osób, które planują otworzyć własną firmę do zapoznania się z szerokim spektrum możliwości uzyskania instytucjonalnego wsparcia ze strony różnych partnerów rynku pracy. Pracodawcy uczestniczący w targach mieli zaś możliwość naboru odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz wymiany doświadczeń na temat lokalnego rynku pracy.

Podczas Targów na stoisku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku można było uzyskać kompleksową informację na temat działalności urzędu oraz skorzystać z usług doradcy zawodowego. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy odwiedzające targi mogły także zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy będącymi w dyspozycji Urzędu. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku zaprezentował również informacje o unijnych projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Laboratorium zielonych zawodów, które zostało utworzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku w ramach projektu innowacyjnego „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osoby zainteresowane mogły otrzymać kompleksową informację m.in.: o celach i zakresie działania, konieczności wdrażania technologii przyjaznych środowisku, możliwości otwarcia bądź dostosowania prowadzonej działalności do aktualnych trendów ekologicznych oraz powiązań istniejących zawodów z ich wpływem na środowisko naturalne.

.

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock