powrót

2014-09-30 12:15:34 RELACJA Z DEBATY UPOWSZECHNIAJĄCEJ PROJEKT

RELACJA Z DEBATY UPOWSZECHNIAJĄCEJ PROJEKT

W dniu 29 września 2014 roku w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym HOTELU CZARDASZ odbyła się debata zorganizowana w ramach projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”. Debata miała na celu zapewnienie rozpoznawalności projektu, produktów finalnych w kontekście eko-rozwiązań, informowanie o jego zaletach i korzyściach,  promocja zielonej gospodarki w regionie.

W spotkaniu uczestniczyli decydenci płockich urzędów i instytucji oraz przedstawiciele pracodawców, szkół, Lider i partnerzy projektu.

Oficjalnego otwarcia debaty oraz przywitania przybyłych dokonał dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku pan Jarosław Kozłowski. W swoim wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę na fakt, że jest to kolejne spotkanie mające na celu upowszechnianie projektu, bieżącą informację o jego  realizacji ale także wstępne podsumowanie dokonań.

Dyskusja jaka wywiązała się w po wystąpieniach prelegentów zaowocowała wieloma ciekawymi spostrzeżeniami i wnioskami. Debata przebiegała w bardzo dobrej atmosferze.

debata 29.09.2014

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock