powrót

2014-09-24 15:17:04 Kolejne spotkanie informacyno-edukacyjne w Laboratorium zielonych zawodów w PUP w Płocku

Kolejne spotkanie informacyno-edukacyjne w Laboratorium zielonych zawodów w PUP w Płocku

22 września 2014r. w ramach usług świadczonych przez Laboratorium zielonych zawodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku odbyło się grupowe spotkanie informacyjno - edukacyjne  pt.  Zielony potencjał – szansą rozwoju rynku pracy.

Spotkanie zostało przeprowadzone przez Menedżera Laboratorium zielonych zawodów, który zapoznał uczestników z organizacją pracy i zadaniami Laboratorium zielonych zawodów w PUP w Płocku.

W trakcie spotkania m.in.: przedstawiono informacje dotyczące znaczenia ekologicznych rozwiązań oraz konieczności wdrażania technologii przyjaznych środowisku  w obliczu dyrektyw unijnych, które obligują Polskę do wprowadzania nowych regulacji prawnych w zakresie zielonej gospodarki oraz zwiększenia inwestycji w eko-rozwiązania. Wskazywano również na potrzebę uzyskiwania bądź podnoszenia kwalifikacji w zawodach i specjalnościach związanych z sektorem zielonej gospodarki w związku z rosnącą liczbą inwestycji w eko- rozwiązania, a tym samym z poszukiwaniem specjalistów posiadających kwalifikacje do wdrożenia i zarządzania eko-zmianami.

Spotkanie zostało przeprowadzone w formie prezentacji, wykorzystano również szereg narzędzi, które umożliwiły w jasny i obrazowy sposób przedstawić uczestnikom prezentowaną tematykę tj. plansze edukacyjno-informacyjne oraz modele do wizualizacji i prowadzenia doświadczeń. Uczestnicy spotkania zostali również zaznajomieni z dostępną literaturę książkową z zakresu tematyki zielonej energii i zielonych zawodów.  Zostali również zachęceni do korzystania z interaktywnej bazy zielonych zawodów – tzw. „zielonego portalu”, który może stanowić bardzo pomocne narzędzie, nie tylko w poszukiwaniu „zielonych” miejsc pracy, ale również możliwości kształcenia czy szkolenia.

.

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock