powrót
wyszukaj

Szkolnictwo

Nr Nazwa szkoły Kierunek/specjalność Adres Kontakt
11 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:


• Kucharz
• Rolnik
• Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych


Technikum:


• Technik rolnik
• Technik żywienia i usług gastronomicznych
• Technik agrobiznesu
• Technik turystyki wiejskiej
• Technik architektury krajobrazu
• Technik mechanizacji rolnictwa
• Technik weterynarii


Szkoły dla dorosłych:

• Technik turystyki wiejskiej

Studzieniec 30

09-200 Sierpc

Szczegółowe informacje

tel./fax:

24 275 08 10

 

12 Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

Technikum:

 • Technik rolnik
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik ogrodnik

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • Rolnik
 • Ogrodnik

ul. Niepodległości 11a

09-450 Wyszogród

Szczegółowe informacje 

tel.

24 231 11 00

13 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Technika:

 • Technik turystyki wiejskiej

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 • Ogrodnik

 

Szkoła Policealna:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

ul. St. Staszica 1

09-530 Gąbin

Szczegółowe informacje

tel.

24 277 10 49

14 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia I i II stopnia:

 • Architektura krajobrazu
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Inżynieria ekologiczna
 • Inżynieria środowiska
 • Leśnictwo
 • Ochrona środowiska
 • Technika rolnicza i leśna
 • Technologia drewna
 • Technologie energii odnawialnej
 • Turystyka i rekreacja

 

Studia podyplomowe:

 • Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
 • Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków
 • CSR - Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
 • Obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa
 • Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym
 • Techniki molekuralne - zastosowanie w diagnostyce, ekologii i rolnictwie
 • Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
 • Zarządzanie Obszarami Natura 2000
 • Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
 • Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym

 

ul. Nowoursynowska 166

02 - 787 Warszawa

Szczegółowe informacje

tel. (48 22) 59 31 000

fax (48 22) 59 31 087

fax (48 22) 59 31 089

 

15 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Kierunek: Inżynieria zarządzania

Specjalność:

Inżynieria zarządzania innowacjami i nowymi produktami

Inżynieria zarządzania środowiskiem

ul. Młodzieżowa 31a

87-100 Toruń

 

 

Szczegółowe informacje

 

tel. (56) 66 09 200

fax (56) 66 09 207

O projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost zainteresowania nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki na terenie subregionu płockiego przyczyniające się do zwiększenia kwalfikacji i umiejętności
Nie masz konta? Zarejestruj się

Lider Projektu


Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Płocku
ul. Ułańska 1, 09-402 Płock

Partnerzy


MIEJSKI URZĄD PRACY
w Płocku
ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

Powiatowy Urząd Pracy
w Płocku
ul. Kostrogaj 1, 09-400 Płock

Doradztwo Personalne
Sztomberska-Ejdys Teresa
ul. Małachowskiego 6, 09-400 Płock